L’HDR és una tècnica fotografia (i de tractamet fotogràfic) que permet tenir una imatge amb una bona exposició de llum en totes les seves parts.

Quan es fa una fotografia, degut al limitat rang dinàmic de les càmeres, si hi ha molta diferènca de llum entre diferents parts de la imatge, ens trobarem que tenim algunes parts molt clares i/o d’altres molt fosques. Amb l’HDR s’eliminen aquestes diferències creant una imatge amb un elevat rang dinàmic.

Per fer aquestes imatges s’ha de partir de tres fotografies (fetes amb trípode): una subexposada, una sobreexposada i una amb una exposició normal. Posteriorment, es fa un tractament que les “fusiona” obtenint una imatge que sembla una mica irreal però que pot tenir efectes molt “txulos”.

Al bloc Espai Internet, de TVC, hi ha un apunt on fan un repàs a aquesta tècnica, un video i un fotimer d’enllaços relacionats.