Avui és un dia especial, toca canviar de dècada. Així que…

[alfons@localhost~]$ uptime
30 years, 0 days, 9:21, 1 user, load average: 1.25, 1.12, 0.97

I, ja que parlo de dates, aquesta nit passarà un fet curiós (amb cert nivell de frikisme). La base del temps de UNIX són les 00:00:00 de l’1 de gener de 1970 i, a partir d’aquí, per calcular la data i hora actual, cal contar els segons de diferència. La nit que ve, quan passin 31 minuts i 30 segons de les dotze, haurem passat 1234567890 segons des de l’1 de gener de 1970. Correlació curiosa.

$ date ; date +%s
Sat Feb 14 00:31:30 CET 2009
1234567890